Circular 09/2015 - Polos FDACV
Circular 09/2016 - Comité disciplina deportiva FDACV
Circular 09/2017 - Imagen FDACV
Circular 09/2019 - Globo cautivo en Llíria // Circular 09/2019 - Globus captiu en Llíria
CIRCULAR 09/2020 – Ampliación Circular 08/2020/Ampliació Circular 08/2020
CIRCULAR 09/2021 – Ampliación plazo solicitud subvención a deportistas de la FDACV 2020/Ampliació termini sol·licitud subvenció a esportistes de la FDACV 2020
Circular 09/2022 Presentación presidente FDACV-Presentació president FDACV
Circular 10/2014 - CIAIAC
Circular 10/2015 - Mes de agosto FDACV
Circular 10/2016 - Visita Base Aérea de Albacete
Circular 10/2017 - Homologación Aeromodelos
Circular 10/2018 - Información Ley de Protección de Datos
Circular 10/2019 Actualización precios de licencias y servicios 2019 Circular 10/2019 Actualització preus llicències i serveis 2019
CIRCULAR 10/2020 – Fase 0/1 – Comunitat Valenciana
CIRCULAR 10/2021 – Resolución de 30 de abril de 2021 GVA/Resolució de 30 d’abril de 2021 GVA
Circular 10/2022 Comunicado cierre FDACV-Comunicat tancament FDACV
Circular 11/2014 - Convenio de integración en RFAE
Circular 11/2016 - Cierre FDACV festivos
Circular 11/2017 - Nueva Sección Página Web FDACV
Circular 11/2019 - Recordatorio Líneas de subvención para federados/as de la FDACV // Recordatori llínies de subvenció per a federats/des de la FDACV